top of page

Burada yer alan konular: özkütle, basınç, kaldırma kuvveti, dayanıklılık, ısı-sıcaklık ve iç enerji, ısı alış verişi, hal değiştirme, enerji iletim hızı, genleşme, termodinamik kanunları, mekanik dalgalar, elektromanyetik dalgalar, su dalgalarında kırınım ve girişim, aydınlanma, gölgeler, yansıma, düzlem aynalar, küresel aynalar, kırılma, mercekler, prizmalar ve renkler, ışığın girişimi, doppler kayması. 

FİZİK VİDEOLARI

Mekanik (dinamik, kinematik, statik), elektrik ve manyetizma, akışkanlar-termodinamik-dalgalar-optik, modern fizik (görelilik, astrofizik, kuantum-atom ve molekül fiziği, nükleer fizik, parçacık fiziği)

Problemler seviye 1 lise, seviye 2 ise fizik olimpiyat çalışanları ve üniversite içindir.

MEKANİK PROBLEMLERİ 1-2

 Burada yer alan konular: vektörler, bağıl hareket, düzgün doğrusal hareket, dinamik, enerji, dairesel hareket, kütle çekim, basit harmonik hareket, statik.  

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1-2

Burada yer alan konular: elektriksel kuvvet ve elektrik alan, elektriksel potansiyel ve potansiyel enerji, elektrik akımı, elektrik devreleri, alternatif akım, manyetik kuvvet ve manyetik alan, indüklenme, indüksiyon akımı, Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar. 

AKIŞKANLAR-TERMODİNAMİK-DALGALAR-OPTİK 1-2

MODERN FİZİK 1-2

 Burada yer alan konular: özel görelilik, x-ışınları, kara cisim ışıması, fotoelektrik olay, compton olayı, atom modelleri, kuantum mekaniği, nükleer fizik, big-bang teorisi, katıhal fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği, sicim teorisi. 

DENEY VİDEOLARI (TEMEL DÜZEYDE YAKLAŞIK ÖLÇÜMLER)

Statik sürtünme katsayısı, ivme, yay sabiti, ışığın yansıması, kırıcılık indisi, odak uzaklığı, polarizasyon, rezonans, elektrik devre analizi, merkezcil kuvvet, periyot, ışıkta girişim, manyetik alan

bottom of page